auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Tyngre transporter


I skärgården finns två pråmar som används för tyngre transporter, en som är stationerad i Kråkelund och en på Smågö i Tjust. Pråmarna är en livsnerv i skärgården. Med dem fraktas bland annat maskiner, djur och byggmaterial. Tidigare erbjöds alla boende i skärgården transportstöd på 2/3 av kostnaden. Idag har stödet minskats till ½ och omfattas endast av fast boende företagare i skärgården. 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz